Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Disclaimer         Nl  Fr
restauratie van zegels en charters © Restauratieatelier Dumarey
© 2010. Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Restauratieatelier Dumarey, Stationsstraat 58, B-8460 Oudenburg, +32 (0)59 26 55 40 tenzij anders vermeld. Voor wat betreft afbeeldingen uit andere collecties heeft Restauratieatelier Dumarey geprobeerd alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Als u desondanks denkt dat een bepaalde vermelding van eigenaar of copyricht onjuist of onvolledig is, kunt u altijd contact met ons opnemen (info@papier-restauratie.be).Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo's, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Restauratieatelier Dumarey behalve in de eventuele gevallen waarin zo'n toestemming niet wordt vereist.
Restauratieatelier Dumarey aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch voor eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie. Restauratieatelier Dumarey houdt zich het recht voor om op elk moment de informatie op deze website te wijzigen.
Atelier de restauration Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
(Belgique - Néerlandais)
Tel. 059 26 55 40
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233