boekbinder
boekbinder, boekbinden, boekbinderij
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Boekbinder

Als boekrestaurator wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken waarvan sommige ontleend zijn aan het boekbinden. Maar een boekbinder is geen restaurator, omdat de restaurator gebonden is aan de ethische code die hem opdraagt reversibele materialen en methoden te gebruiken, met respect voor het historisch verleden van het object.

Wie als boekbinder aan de slag wil in de restauratiesector, heeft nood aan voldoende opleiding. Als goede basis heeft hij een vorming tot boekbinder achter de rug. Hij beschikt niet alleen over theoretische kennis, maar past de vaardigheden ook in de praktijk toe. Bijkomend beheerst hij de taken die hij nodig heeft bij het conserveren en restaureren van oude boeken en papier. Dat vraagt om specifieke kennis van technieken, maar ook om historisch inzicht dat hem toelaat om gebruite technieken en materialen in de juiste context te situeren.

Opleiding allen volstaat niet
. Net zoal voor elk ander beroep moet de restaurator of restauratievakman voldoende praktijkervaring opdoen om zij vakkennis werkelijk onder de knie te krijgen. Maar restauratiewerk is gedifferentieerd. Elke keer weer komt de restaurateur stukken tegen die volgens een eigen structuur zijn opgebouwd. In de restauratie is een beschadigd boek zelden identiek als een ander. Daardoor gaat er al gauw tien jaar over voor de restuarator zich voldoende ervaren kan noemen.

Boekenrestaurateurs en papierrestaurateurs dragen zorg voor ons geschreven erfgoed. Zorgdragen voor het erfgoed is complex. Het vraagt om waakzaamheid, om inversteringen, om vakmanschap. De complexiteit ervan appellert op een inspanning van velen, met een belangrijke plaats die is weggelegd voor de restauratiesector. Zo kan het voor een bepaalde restauratie nodig zijn informatie in te winnen bij een restaurator vanuit een ander vakdiscipline (bv. metaal restaurator, textiel restaurator,...) of deels door hen te laten uitvoeren.
En ook binnen elk vakgebied gaan verschillende mensen aan de slag. In dit opzicht kunnen ook boekbinders en boekrestaurateurs nauw samenwerken.Ook al ligt boekbinden ons nauw aan het hart en is handboekbinder de basis van onze opleiding van boekenrestaurateur, wegens de grote bezetting van ons restauratieatelier kunnen wij helaas geen nieuw boeken maken. Richt u in dat geval tot een boekbinder of vraag ons een adres.


.

Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be     |     Gastenboek     |

<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.berestauratie
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken