Calamiteiten service,  waterschade, brand, natte boeken, nat papier
calamiteitenplan
waterschade drogen van papier en boeken, volgelopen kelder
Dit voorkomt schimmelvorming
en het voorkomt dat inkten en/of
kleurstoffen (verder) uitlopen.
Op die manier hebben we vervolgens tijd
om verdere stappen (de verzekering, het
effectieve drogen, de eventuele
restauratie, etc...) rustig te plannen.
Een ongeluk is snel gebeurd

Een calamiteitenplan helpt om op een moeilijk moment een snelle organisatie op gang te krijgen. In dit plan moet je alle informatie terug kunnen vinden over wiens hulp je kan inroepen tot welke materialen je het eerst uit het water hoort te vissen. Door een goed calamiteitenplan win je aan kostbare tijd en kan je extra schade beperken.

WAT HOORT ER BIJ EEN CALAMITEITENPLAN?


Dit plan bestaat uit een dossier waar alle nuttige informatie in gebundeld is.

Adressenlijsten
Allereerst zoek je mensen die in geval van nood onmiddellijk bereid zijn een handje toe te komen steken.
Deze helpers wonen het best in de buurt van het archief zodat het geen uren duurt om het onder water gelopen archief te bereiken. Zorg ervoor dat van deze mensen het adres en telefoonnummer - zowel vast als mobiel - in het plan opgenomen worden.

Zorg ook voor een goed sleutelplan zodat alle ruimtes in noodgeval altijd vlot te bereiken zijn!
Ook de plaatsen waar de hoofdkraan van water en gas staan en waar de elektriciteitskast staat!

Andere telefoonnummers die je aan dit lijstje kan toevoegen zijn die van de lokale brandweer en politie.

Neem ook contactgegevens van verhuizers, leveranciers van (nood)materialen, schoonmaakbedrijven, beveiligingsbedrijven, verhuurbedrijven van waterpompen, ont- en bevochtigers, aannemers, verzekeraars, cateringbedrijven, en de contactgegevens van ons restauratieatelier er in op.

Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58, 8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
Als professioneel restauratieatelier weten wij om te gaan met natte stukken of stukken die in een brand zijn beland. Wij helpen u adequaat bij het invriezen en droogvriezen van uw natte stukken, bij schimmelbehandelingen, bij het reinigen en restaureren.

Plattegrond
Wat ook zeker niet mag ontbreken is een plattegrond van het archief waarop aangeduid staat waar de nooduitgang zich bevindt, waar de leesruimte is en waar het archief en de meest kostbare materialen opgeslagen staan.

Prioriteitenlijst
Heb je in je collectie enkele zeer waardevolle stukken of stukken waar je meer aan gehecht bent dan aan andere, lijst deze dan op en voeg de lijst eveneens toe aan het plan. Als er sprake is van ernstige waterschade, dan weet iedereen dat deze zaken eerst uit het water gevist moeten worden. Sommige materialen zijn al beter bestand tegen natte voeten dan andere. Krantenpapier heeft bijvoorbeeld niet veel nodig om volledig beschadigd te raken terwijl een dvd best niet te lang in het water ronddobbert maar hier niet onmiddellijk schade van ondervindt. Ook hier kan je een prioriteitenlijstje van maken.

Opvangruimte
Een volgende belangrijke stap is het op voorhand bekijken welke ruimte er kan dienen als opvangruimte. Het heeft natuurlijk weinig zin om een kostbaar document uit het water te redden om het vervolgens op de stoepstenen te moeten laten drogen. Zorg ervoor dat je in geval van nood bij een naburige vereniging, archief, gemeentelokaal of bij een van de leden van je kring thuis een ruimte kan inrichten. In deze ruimte heb je in de eerste plaats volgende zaken nodig: tafels om documenten op te laten drogen, plastiek om de tafels af te dekken, een raam voor luchtcirculatie en een wateraansluiting om het vuile water van de documenten te spoelen. Ideaal gezien bevindt er zich in je opvanglokaal of in de buurt van je noodlokaal een diepvriezer. In sommige gevallen kan je waterschade beperken door documenten in te vriezen.

Noodvoorraad
Neem een overzicht op van de eigen noodvoorraad of van de noodvoorraad elders waarover kan worden beschikt. Gebruik de lijst voor periodieke controle en aanvulling / vervanging van de noodvoorraad. De noodvoorraad kan o.a. bestaan uit: opvouwbare plastic kratten, verhuisdozen, steekwagens, emmers, dweilen,
schoonmaakartikelen, beschermende kleding, handgereedschap, zaklantaarns, noodverlichting, verlengsnoeren, watervaste stiften, etiketten, plakband, plastic zakken, tochtstrips, siliconenkit.

Hou het calamiteitenplan up to date
Tot slot is het belangrijk om een calamiteitenplan regelmatig te herzien. Zeker als het plan gedurende een geruime tijd ongebruikt in de kast blijft liggen, kan het zijn dat adressen en telefoonnummers verouderd raken. Af en toe controleren is de boodschap.


natte boekhouding, natte papieren, nat papier, waterschade in uw archief
calamiteitenplan
calamiteiten, ondergelopen kelder
ondergelopen archief
calamiteiten in archieven en bibliotheken
beschimmelde boeken, beschimmelde boekbanden
calamiteiten
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
<

 

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.beAanverwante informatie over calamteiten:
Trefwoorden:

calamiteit, salvage, bereddering, waterschade, natte papieren, natte boeken, natte documenten, nat papier, drogen van papier, drogen van boeken, paper recovery, drogen van documenten, drogen van papier, drogen van boeken, herstel in natura, reinigen, schoonmaken, brand -en waterschadesanering, waterschade, brand, sanering, wateroverlast, brandschade, overstroming, calamiteit, calamiteiten, calamiteitenservice, boeken, documenten, papier, boekhouding, brand, waterschade, onder gelopen kelder, wateroverlast, nat papier, vriesdrogen , schimmel, schimmelbehandeling, schimmelaantasting, drogen, calamiteitenservice, calamiteitenplan, calamiteitenverzekering, verzekering, vriesdroogmachine, vriesdrogen, salvage, archiefopslag, documentbeheer, archiefvernietiging, shockvriezen, vriezen, disaster, freeze-drying, lyophilization, calamiteitenbedrijf, schadeherstel, verzekeringsmaatschappij, reconditionering, expertise, schade-expertise, schadeclaim, herstelbegeleiding, naturaherstel, schade-expert, schademanagers, schadeherstel, beredding, incident, noodnummer, spoedinterventies, spoedgeval, leidingbreuk, lek, lekkage, volgelopen kelder, calamiteitenplan, reconstructiekostenverzekering, calamiteitenservice, documenten herstel, documentherstel, drogen van boeken, lyofilisatie, waterschade, brand, restauratie, conservatie, papier, perkament, boeken, papierrestauratie, archieven, bibliotheken, musea

boek aangetast door water
beschimmeld boek
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


nat papier redden

natte boeken redden


nat papier drogen

natte boeken drogen
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be     |     Gastenboek     |